Om massage

Om massage:

 

Indikationer för massageterapeutiska behandlingar:

 

- Muskelspänningar och låsningar i leder

- Nackspärr

- Ryggskott

- Huvudvärk

- Musarm

- Tennisarmbåge

- Tinnitus

- Whiplash

- Hopbitning och tandgnissling

- Muskelvärk

- Falsk ischias

 

Vad är en massör?

 

En massör arbetar med massage och muskeltöjningar i friskvårdande syfte men kan även behandla lindrigare besvär som uppstått p.g.a. muskelspänningar. Med friskvårdande syfte menas att förebygga och motverka spänningar som skulle kunna förorsaka skador och problem vid senare tillfälle. En massör jobbar enbart med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler).

 

Vad är en massageterapeut?

 

En massageterapeut har mer kunskap än massören i sjukdomslära, skadelära, fysiologi, muskelfunktionsdiagnostik och behärskar förutom massage och muskeltöjningar ytterligare en eller flera massageterapeutiska metoder. En massageterapeut kan, förutom det en massör kan, jobba direkt med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten. En massageterapeut jobbar, liksom en massör, enbart med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler).

 

För medlemskap som massör i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är kravet lägst certifierad massör av Branschrådet Svensk Massage.

 

Massagens goda effekter:

 

Massage har både rehabiliterande och förebyggande effekt. Massage kan användas som behandlingsform i många olika sammanhang. De positiva fysiska och mentala effekterna är många:

 

- Gör spända muskler mjuka och elastiska

- Ökar blodcirkulationen i musklerna

- Ökar lymfcirkulationen

- Stärker immunförsvaret

- Har en avslappnande effekt på kroppen

- Ger en djupare och lugnare andning

- Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt

- Ökar utsöndringen av vätska och slaggprodukter i kroppen

- Ger en ökad kroppskännedom

- Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad och andra mjukdelar

- Har god effekt på träningsverk och ansträngda muskler i idrottssammanhang

- Motverkar spänningar vid smärttillstånd

- Motverkar stress

- Har en lugnande effekt på nervsystemet

- Ökar vår koncentrationsförmåga

- Ökar kroppens allmänna välbefinnande

 

 

När bör man undvika massage?

 

Massage ska inte ges vid:

 

- Feber och infektioner

- Uttalad benskörhet

- Primär eller sekundär tumör i kotpelare eller ryggmärg

- Akuta skador

- Akuta inflammationer

- Diskbråck

- Färska frakturer

- Reumatisk sjukdom i halsrygg

- Skelettinfektioner

- Akut trauma mot kotpelaren

 

Konsultera alltid läkare innan du väljer massage som behandling vid:

 

- Blödarsjuka

- Hjärtkärlsjukdomar

- Kärlproblem som åderbråck, proppar, åderförkalning och inflammation i kärl

- Oförmåga till avspänning

- Öppna sår och variga processer

- Kraftiga eksem

 

 

 

Källa: www.kroppsterapeuterna.se

 

Forskningsresultat om massage och alternativa behandlingar hittar du på Kroppsterapeuternas och Branschrådet Svensk Massages hemsidor.